Đang gửi...

Hồ sơ thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Cập nhật: 05/10/2018

HD Luật gửi tới Qúy khách hồ sơ, thủ tục trong trường hợp thay đổi nhà đầu tư nước ngoài có cổ phần chưa niêm yết như sau:

*) Hồ sơ thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết:

- Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế)

- Thông tin của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: Tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc  tịch, địa chỉ thường trú của cổ đông là cá nhân, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;

- Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần:

+ Tên, địa chỉ trụ sơ chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức

+ Họ tên, quốc tịch, địa chỉ thường trú của cổ đông là cá nhân

+ Số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng

+ Số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty

-  Họ, tên, số chứng thực cá nhân hợp pháp (chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam, đối với người nước ngoài là hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế còn hiệu lực) và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty

-  Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

-  Danh sách các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài khi đã thay đổi

-  Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng

-  Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác

-  Bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế còn hiệu lực) của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng thực cá nhân hợp pháp của cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là cá nhân

-  Văn bản của Sở kế hoạch đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

-  Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

*) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký

*) Thời hạn nộp hồ sơ thông báo:

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài với Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

*) Căn cứ pháp lý:

Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 20/2015/TT-BKHDT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Quý khách có nhu cầu giải đáp bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ hotline 0965.904.982:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!