Đang gửi...

Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Cập nhật: 21/09/2018

Theo một thống kê, cả nước có khoảng hơn 5,5 triệu hộ kinh doanh - một con số lớn hơn rất nhiều so với số lượng doanh nghiệp. Trong những năm qua, đây vẫn là bộ phận đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo nhiều việc làm cho người lao động. vậy làm thế nào để đăng kí thành lập một hộ kinh doanh, Công ty HD Luật xin đưa ra những tài liệu cần thiết trong hồ sơ thành lập hộ klnh doanh như sau:

*) Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh:

-  Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

-  Ngành, nghề kinh doanh;

-  Số vốn kinh doanh;

-  Số lao động;

-  Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Mẫu tại Phụ lục III-1)

- Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

- Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ đó phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

- Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ còn phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

*) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:  

- Ở cấp tỉnh và tương đương: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ở cấp huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

*) Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

HD Luật đảm bảo việc thực hiện các dịch vụ nhanh gọn, chính xác, đúng quy định của pháp luật, luôn hướng đến lợi ích tốt nhất của khách hàng. Để được tư vấn cụ thể hơn trong quá trình thành lập hộ kinh doanh, xin quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được những dịch vụ tốt nhất.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với quý khách!