Đang gửi...

Điều kiện thành lập và ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Cập nhật: 03/10/2018

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Luật Đầu tư năm 2014;

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều kiện thành lập hộ kinh doanh:

- Đối với chủ thể thành lập:

+ Là cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình;

+ Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

- Quy mô lao động: sử dụng không quá 10 lao động.

- Địa điểm kinh doanh: chỉ được phép đăng ký một địa điểm kinh doanh trên phạm vi toàn quốc;

3. Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh:

- Đối với ngành, nghề không có điều kiện: hộ kinh doanh ghi rõ ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh;

- Đối với ngành, nghề có điều kiện: hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

Trong quá trình thành lập hộ kinh doanh nói riêng và thành lập doanh nghiệp nói chung, nếu Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc, khó khăn gì xin liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0965904982 để được tư vấn và hỗ trợ. 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!