Đang gửi...

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài

Cập nhật: 15/11/2018

1. Căn cứ pháp lý: Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

2. Điều kiện thành lập:

- Tên cơ sở:

+ Tên cơ sở gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự sau đây:

“Trung tâm giáo dục/đào tạo” + “Ngành/nhóm ngành đào tạo chính” + tên riêng.

+ Không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký, với tên của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam;

+ Có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương;

- Đội ngũ nhà giáo:

+ Giáo viên có trình độ thấp nhất là cao đẳng hoặc tương đương, có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy;

+ Tỉ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên;

- Điều kiện thành lập:

+ Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Có đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục;

+ Đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất thì phải có văn bản giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kèm dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn: có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy; có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 2,5m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và 04m2/người học đối với trung tâm dạy nghề; có văn phòng của Ban Giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác; có thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý;

+ Đối với trường hợp không phải xây dựng cơ sở vật chất thì phải có thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định pháp luật: cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động từ 20 năm trở lên tại Việt Nam phải có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục và phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý về việc giao đất hoặc cho thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động dưới hai mươi năm không phải xây dựng cơ sở vật chất riêng, nhưng phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê trường, lớp, nhà xưởng, các diện tích phụ phù hợp và ổn định trong thời gian ít nhất là năm năm;

+ Có đủ năng lực tài chính: suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài

Để được tư vấn rõ hơn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập trung tâm giáo dục có yếu tố nước ngoài, Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ hotline 0695.094.982:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!