Đang gửi...

Điều kiện để được cấp visa thị thực vào Việt Nam

Cập nhật: 08/02/2017

Để được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam xem xét cấp thị thực, visa, người xin visa, thị thực phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

1. Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

2. Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp không cần cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam bảo lãnh.

3. Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh.

4. Các trường hợp sau đây đề nghị cấp thị thực phải có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh:

- Người nước ngoài vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư tại Việt Nam.

- Người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành nghề.

- Người nước ngoài vào lao động phải có giấy phép lao động.

- Người nước ngoài vào học tập phải có văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam.

Liên hệ với HD Luật để được hỗ trợ thực hiện thủ tục xin visa, thị thực một cách nhanh chóng, chính xác.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!