Đang gửi...

Trường hợp chuyển đổi mục đích thị thực theo Luật xuất nhập cảnh 2020

Cập nhật: 13/05/2020

Luật xuất nhập cảnh số 51/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 có những điểm thay đổi sát với thực tế, với doanh nghiệp. Luật thay đổi tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, phát triển môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Nếu như quy định cũ, thi thực không được chuyển đổi mục đích, thì khoản 2 Điều 1 Luật xuất nhập cảnh cho người nước ngoài 2020 đã quy định thêm 4 trường hợp thị thực được phép chuyển đổi mục đích như sau:

  • Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam;
  • Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh;
  • Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép;
  • Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện câp giấy phép lao động;

Với việc sửa đổi, bổ sung thêm quy định này hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài muốn tiếp tục ở lại Việt Nam. Theo quy định cũ, người nước ngoài khi muốn chuyển đổi mục đích thị thực thì cần phải làm thủ tục xuất cảnh rồi nhập cảnh. Hiện tại, việc quy định mới sẽ không cần thực hiện thủ tục này nữa, tránh việc mất thời gian, tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, để được chuyển đổi mục đích thị thực thì cần phải thuộc một trong các trường hợp trên và có giấy tờ chứng minh.