Đang gửi...

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Cập nhật: 25/01/2019

1. Căn cứ pháp lý

- Luật số: 09/2017/QH14: Luật Du lịch;

- Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

2. Hồ sơ cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

- Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phù hợp với phạm vi kinh doanh (trong từng trường hợp cụ thể)

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch

4. Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép có trách nhiệm cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy phéo kinh doanh dịch vụ lữ hành 

Nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!