Đang gửi...

Quyết toán thuế doanh nghiệp

NHỮNG VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP PHẢI KHI QUYẾT TOÁN THUẾ:

– Do đội ngũ kế toán viên còn ít kinh nghiệm hoặc tình trạng các nhân viên kế toán nhảy việc, khi bàn giao họ không có trách nhiệm dẫn tới hệ lụy hệ thống sổ sách kế toán thường có nhiều thiếu sót và chưa đúng với quy định của luật thuế.

– Hoá đơn và chứng từ còn bị sắp xếp lộn xộn và mất mát, tẩy xoá chưa hợp lý, hợp lệ.

– Sổ sách kế toán, các báo cáo đã lập không trùng khớp với chứng từ thực tế hoặc có nhưng không đúng theo quy định của cơ quan thuế

– Nhiều rủi ro đối với số liệu kế toán như số liệu kế toán không được nhất quán, không có sự logic hợp lý giữa các bút toán với các báo cáo thuế và báo cáo tài chính đã nộp; năm sau lệch số liệu so với năm trước; số liệu trong sổ sách lệch với tình hình thực tế của Công ty…

NHỮNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ THỰC HIỆN:

1. Phân loại, kiểm tra chứng từ trước khi quyết toán thuế: 

–  Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ kế toán.

–  Nhận chứng từ của doanh nghiệp về để thực hiện công việc.

–  Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định tránh rủi ro khi quyết toán thuế.

–  Lập các chứng từ kế toán theo quy định của Bộ Tài Chính

–  Lập các chứng từ Nhập, Xuất, Thu, Chi căn cứ từ chứng từ gốc.

–  Lập các chứng từ ngân hang liên quan, các phiếu kế toán khác.

–  Lập các văn bản, giấy tờ, hợp đồng thủ tục hành chính để làm chặt chẽ tính hợp lệ của chứng từ gốc.

–  Lưu giữ bộ chứng từ hoàn chỉnh đảm bảo quyết toán thuế.

2. Thiết lập hệ thống sổ sách:

–  Lập hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…

–  Lập hệ thống sổ cái các tài khoản.

–  Lập sổ Nhật ký chung.

–  In bộ sổ sách chứng từ gồm:

–  Bảng cân đối số phát sinh, Bảng cân đối kế toán,

–  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,

3. Cân đối lãi, lỗ, phân tích rủi ro:

–  Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của doanh nghiệp trong quá trình vận hành giao dịch chứng từ kinh doanh, nhằm phòng tránh tối đa thất thoát cho doanh nghiệp.

–  Cân đối hàng hóa, các loại chi phí, lợi nhuận đảm bảo kế hoạch và quyền lợi của doanh nghiệp.

4. Hoàn thiện báo cáo, hồ sơ:

–  Lập hồ sơ khai thuế GTGT: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

–  Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm.

–  Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm tính quý, quyết toán năm.

–  Lập báo cáo tài chính năm.

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0965904982 để được tư vấn và hỗ trợ. 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!