Đang gửi...

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng, trang sức, mỹ nghệ

Cập nhật: 24/01/2019

1. Căn cứ pháp lý

 Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

- Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một diis điều của nghị định 24/2012/NĐ-CP về quarn lý hoạt động kinh doanh vàng;- Thông tư số 38/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt

động kinh doanh vàng.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng, trang sức, mỹ nghệ

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (Mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật.

- Văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm sản xuất; bản kê khai về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; bản kế hoạch dự kiến thực hiện quy định của pháp luật về quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường, trong đó có việc thực hiện quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ (theo mẫu tại Phụ lục 1a Thông tư 38/2015/TT-NHNN)

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn kiểm tra về giấy tờ

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng, trang sức, mỹ nghệ 

Nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!