Đang gửi...

Thủ tục xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Cập nhật: 21/01/2019

1. Căn cứ pháp lý

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu;

- Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương;

2. Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

- Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu (Mẫu số 5 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014);

- Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại Bộ Công Thương nơi thương nhân hoạt động phân phối xăng dầu

Xem thêm chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Nếu quý khách còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!