Đang gửi...

Điều kiện xin cấp giấy phép kinh doanh bán buôn thuốc lá

Cập nhật: 17/07/2019

Thuốc lá là sản phẩm nhà nước Việt Nam không khuyến khích tiêu dùng bởi tác hại lớn đến sức khỏe và môi trường sinh sống. Bán buôn thuốc lá là ngành nghề yêu cầu phải có giấy phép kinh doanh.

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh bán buôn thuốc lá như sau: 

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 

- Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tác hại của thuốc lá vè kinh doanh thuốc lá

- Nghị định 106/2017/ NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/ NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc là về kinh doanh thuốc lá

2. Điều kiện xin cấp giấy phép kinh doanh buôn bán thuốc lá

Là doanh nghiệp được thành lập theo qui định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.

3. Điều kiện về địa điểm kinh doanh

Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Điều kiện về cơ sơ vật chất và tài chính

a)  Có kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;

b)  Có phương tiện vận tải phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;

c)  Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường.

5. Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối

Được doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp thương mại của tập đoàn, tổng công ty sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, các hình thức hiện diện của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá) hoặc thương nhân bán buôn khác chọn làm thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) và tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá ổn định trên địa bàn.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh bán buôn thuốc lá 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số Hotline 0965904982 của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!