Đang gửi...

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục

Cập nhật: 02/01/2019

1. Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non của Bộ Giáo dục và đào tạo;

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo quyết định  số 14/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non của Bộ Giáo dục và đào tạo;

2. Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục

a. Điều kiện nhà trường, nhà trẻ được phép thành lập:

- Có đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Có đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực tài chính, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ.

b. Điều kiện nhà trường, nhà trẻ được phép hoạt động giáo dục:

- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

- Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đàm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;

- Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

- Có chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo;

- Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục;

- Có đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo duy trì  và phát triển hoạt động giáo dục;

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ thành lập trường mầm non tư thục 

Trên đây là các điều kiện cần đáp ứng khi thực hiện thành lập nhà trường, nhà trẻ và điều kiện cho phép hoạt động giáo dục. Nếu quý khách còn điều gì thắc mắc hãy liên hệ với công ty chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!