Đang gửi...

Điều kiện đối với doanh nghiệp để được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp

Cập nhật: 24/01/2019

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quarn lý hoạt động kinh doanh vàng;

- Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một diis điều của nghị định 24/2012/NĐ-CP về quarn lý hoạt động kinh doanh vàng;

2. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp

- Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.

- Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2  năm trở lên.

- Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 triệu đồng/năm trở lên trong 2 năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).

- Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Xem thêm chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng 

Trên đây là điều kiện cần thiết đối với doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!